Những hình ảnh tại dự án Civilized City - Khu công nghiệp VSIP 2, Bình Dương


Nhà đang xây ở đường 25 m, khu C dự án


Một góc khu dân cư ở khu D dự án


Khu D dự án hơn 60 % dân cư sinh sống


Tư vấn trực tiếp KH tại khu A-B dự án


Bán hàng tập trung đầu tháng 11/2014, với hơn 300 KH về giao dịch